Sett krav til fastlegen din

Sett krav til fastlegen din

 

For de fleste krefttilfeller er tidlig oppdagelse viktig for å få en vellykket behandling med færreste mulig senskader og komplikasjoner for den som er blitt syk. Dessverre ser vi at mange kvinner går for lenge med symptomer før de oppsøker lege, og i noen tilfeller har leger feiltolket symptomer kvinnene har kommet med.

 

Anne Dørum som er overlege og gynekolog ved Radiumhospitalet er en av landets fremste leger innen behandling av gynekologisk kreft. Hun har to klare oppfordringer til dere kvinner.

‒ Oppsøk legen din hvis du har vedvarende symptomer i mage og underlivet over noen uker, som ikke har vært der før, selv om de er vage og ikke direkte smertefulle. Sett samtidig krav til fastlegen din om at han eller hun tar en gynekologisk undersøkelse der vulva, vagina og livmorhals inspiseres og at legen kjenner på livmor og eggstokker. Hvis legen kvier seg for å gjøre dette, kan du be om å bli henvist til gynekolog, som ofte kombinerer undersøkelsen med såkaldte svulstmarkører.  Ved kreft i eggstokkene kan markøren Ca-125 slå ut, men vær klar over at denne er uspesifikk og  kan slå ut ved annen sykdom eller ved bruk av spiral, influensa og revmatisme. Som screening er den derfor ikke egnet, men ved mistanke om at noe er galt er det riktig å bruke denne testen.

 

Vanskelig å oppdage

‒ Eggstokkreft er en av kreftformene som er vanskeligst å oppdage tidsnok til å kunne gi en varig helbredende behandling. Årsaken til det er at de tidlige symptomene ofte er vage og lett kan avskrives som noe ubetydelig. Statistikken viser at de fleste som får eggstokkreft har passert 50 år, men det finnes eksempler på at unge jenter under 20 år også har fått sykdommen. En variant av sykdommen skyldes en arvelig genmutasjon som kalles BRCA 1 eller BRCA2. Disse genene kan gå i arv både på mor og farsside, og har du tilfeller med eggstokkreft, brystkreft eller tykktarmkreft i din nære familie bør du være ekstra observant. Husk at disse genene også kan arves fra far til datter, sier Anne Dørum.

 

Symptomene på eggstokkreft er ofte ukarakteristiske:

  • Følelse av trykk og oppfylthet i magen
  • Endret avførings- eller vannlatingsmønster som diaré eller hyppig vannlatning
  • Uforklarlig vekttap eller vektøkning
  • Appetittløshet og generelle allmennsymptomer
  • Kortpustethet
  • Vaginalblødning - av og til
  • Akutte smerter
  • Symptom på blodpropp i underkroppen
  • Diffuse muskelsmerter, hudlidelser, leddsmerter

 

Fastsatt oppfølging

Helsedirektoratet har nå fastsatt klare beskrivelser av hvordan kvinner som har fått påvist mistanke om eggstokkreft skal følges opp. Slike pakkeforløp, som de kalles, angir hvilke tidsfrister som skal gjelde fra en spesialist mener at det er mistanke om kreft og til du skal komme til utredning og behandling. Anne Dørum har vært faglig ansvarlig for dette pakkeforløpet. I sum er det fastsatt at det normalt skal gå maksimum 30 dager fra mottatt søknad på regionsykehus til behandling skal starte.

Beskrivelsen av pakkeforløp for eggstokkreft kan du finner her: https://helsedirektoratet.no/Documents/Kreft/IS-0489-Pasientveiledning_eggstokkreft_A5-web.pdf

 

 
Copyright©2017 Kjenn Etter All rights reserved