Eggstokkreft

 

Symptomene er ofte ukarakteristiske:

● Følelse av trykk og oppfylthet i magen

● Endret avførings- eller vannlatingsmønster som diaré eller hyppig vannlatning

● Uforklarlig vekttap eller vektøkning

● Appetittløshet og generelle allmennsymptomer

● Kortpustethet

● Vaginalblødning - av og til

● Akutte smerter

● Diffuse muskelsmerter, hudlidelser, leddsmerter

 

Eggstokkreft er en av kreftformene som er vanskeligst å oppdage tidsnok til å kunne gi en varig helbredende behandling. Årsaken til det er at de tidlige symptomene ofte er vage og lett kan avskrives som noe ubetydelig. Statistikken viser at de fleste som får eggstokkreft har passert 50 år, men det finnes eksempler på at unge jenter under 20 år også har fått sykdommen. En variant av sykdommen skyldes en arvelig genmutasjon som kalles BRAC 1 og BRCA2. Dette genet kan gå i arv både på mor og farsside, og har du tilfeller med eggstokkreft eller brystkreft i din familie bør du være ekstra observant.

Får du symptomene skal du be legen om å få en full gynekologisk undersøkelse. Vulva, vagina og livmorhals skal inspiseres. Vil ikke fastlegen din gjøre dette skal du be om bli henvist til gynekolog. 

Du kan også be om å få ta blodprøven CA125. Har du eggstokkreft vil denne markøren slå ut, men vær klar over at den også kan slå ut ved bruk av spiral, influensa og revmatisme. Har du ett eller flere av disse symptomene, så skal legen henvise deg videre til gynekolog med henvisningsgrunn «Mistanke om eggstokkreft». 

 
Copyright©2017 Kjenn Etter All rights reserved